س. خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸

پایتون بهترین زبان برنامه نویسی