ش. تیر ۱۵ام, ۱۳۹۸

پایتون بهترین زبان برنامه نویسی