ش. شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۸

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چیست ؟ شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است | آشنایی با شبکه  اجتماعی ، اهمیت آن و استراتژی شبکه های اجتماعی جدید | يك شبكه‌ي اجتماعي يك ساختار اجتماعي است كه از گروه‌هايي كه عموما فردي يا سازماني هستند تشكيل شده است كه توسط يك يا چند نوع از وابستگي‌ها به هم متصل‌اند.