ش. شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۸

شبکه و اینترنت

شبکه و اینترنت. اينترنت يك سيستم عظيم و جهاني متشكل از انسان، اطلاعات و رايانه است. شروع اين شبكه عظيم به سابقه پروژه اي به نام ARPANET برمي گردد.

شبکه جهانی اینترنت internet چیست؟ اینترنت چیست؛ مفهوم شبکه چیست؟ یا چگونه می توانیم به اینترنت اتصال برقرار کنیم؟