ش. شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۸

اینفوگرافیک

اینفوگرافیک اطلاع‌ نگاشت یا گرافیک اطلاع‌رسان به نمایش داده‌ها با استفاده از چند نمودار و شکل در قالب یک تصویر گفته می‌شود. اینفوگرافیک اینترنت تلفن همراه … اینفوگرافیک های در حوزه اینترنت، بازی، نرم افزار،